Ανάθεση 1η

 

Δημιουργήστε την δική σας προθέρμανση. Γυρίστε την σε video (ώστε να μπορείτε να δείτε ακολούθως τον εαυτό σας, τον τρόπο που κινείστε, εκφράζεστε κλπ.) και αναφέρετε το είδος της προπόνησης που θα ακολουθήσει, για την οποία είναι κατάλληλη η προθέρμανση που σχεδιάσατε.

 

Ενδεικτικά: