Γυρίστε ένα μικρό βίντεο έως 15 λεπτά, με επίδειξη ασκήσεων της επιλογής σας, ενώ τις εκτελείτε εσείς σαν αθλητής (3-5 ασκήσεις). Γυρίστε ένα από τα επόμενα επίπεδα δυσκολίας των ασκήσεων που επιλέξατε, καθώς και μία από τις προασκήσεις τους (π.χ. tuck front lever – straddle front lever – full front lever). Περιγράψτε προφορικά τι κάνετε. Αναφέρετε τις διορθώσεις που θα κάνατε στον εαυτό σας, αφού δείτε το βίντεο.

Το επίπεδο δυσκολίας των ασκήσεων που θα επιλέξετε, δεν έχει σημασία. Στην εργασία αυτή εξετάζεται η κατανόηση της αρχής της προοδευτικότητας και η εφαρμογή της σε οποιοδήποτε ασκησιολόγιο.