Να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο των παρακάτω ασκήσεων και ανάλυση της τεχνικής εκτέλεσης, των μυϊκών ομάδων που πρωταγωνιστούν και του είδους της άσκησης (σύγκεντρη, έκκεντρη, ισομετρική). Κατά την κρίση σας, σε ποιο επίπεδο ασκουμένου αρμόζουν οι παρακάτω ασκήσεις (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

 1. knee push ups
 2. pull ups, legs on the floor
 3. elbow (forearm) plank
 4. reverse plank hold
 5. crow (frog) stand
 6. head stand
 7. slow full bodyweight squats
 8. knee raises (on the bar)
 9. wall handstand
 10. L-sitted dips, heels on the floor
 11. pike push ups
 12. triceps extension (on bar, floor)