Να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο των παρακάτω ασκήσεων και ανάλυση της τεχνικής εκτέλεσης, των μυϊκών ομάδων που πρωταγωνιστούν και του είδους της άσκησης (σύγκεντρη, έκκεντρη, ισομετρική). Κατά την κρίση σας, σε ποιο επίπεδο ασκουμένου αρμόζουν οι παρακάτω ασκήσεις (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

 1. press handstand from L-sit position and hold
 2. japanese press handstand and hold
 3. one arm pull ups
 4. one arm push ups
 5. stand to stand bridge
 6. tiger bends
 7. slow muscle ups
 8. iron cross hold
 9. full planche hold
 10. one arm rope hang
 11. straddle maltese hold
 12. one arm elbow lever
 13. one arm straddle L-sit hold
 14. 90ο push ups
 15. one arm back lever hold
 16. straddle planche push ups
 17. back lever pull ups
 18. front lever pull ups
 19. one arm dragon flags
 20. nordic hamstring curls
 21. hefesto (german hang muscle up)
 22. manna hold
 23. dragon press