Να ερευνήσετε και να γράψετε τι είναι οι δρομικές ασκήσεις, οι ασκήσεις επιδεξιότητας, οι ασκήσεις ταχύτητας, οι ασκήσεις τεχνικής κλπ. Να σκεφτείτε τουλάχιστον τρία (3) παραδείγματα από τα παραπάνω είδη είτε με φωτογραφία είτε με βίντεο είτε με προφορική ή γραπτή περιγραφή.