Κεφάλαιο 4 – Μύες του ανθρώπινου σώματος


Μυς της Κεφαλής του Προσώπου

 

 

Οι μύες της κεφαλής διακρίνονται σε δερματικούς ή μιμικούς και σε μασητήριους μυς. Οι δερματικοί μυς κινούν το δέρμα στο οποίο προσφύονται και μεταβάλλουν την έκφραση του προσώπου, και για αυτό το λόγο ονομάζονται μιμικοί, εκφράζοντας τα συναισθήματα. Οι μασητήριοι μυς καταφύονται στην κάτω γνάθο και την κινούν, όπως κατά τη μάσηση.

 

Επικράνια Απονεύρωση

Η επικράνια απονεύρωση συνδέει τους δύο μετωπιαίους μυς μπροστά, με τους δύο ινιακούς μυς πίσω. Στα πλάγια καταφύεται, δεξιά και αριστερά, στην κροταφική περιτονία. Συνδέεται στερεά με το υπερκείμενο δέρμα έτσι ώστε σε τραυματισμό του τριχωτού της κεφαλής, τα χείλη του τραύματος δεν απομακρύνονται το ένα από το άλλο. Όταν το τραύμα περιλαμβάνει και την επικράνια απονεύρωση τα χείλη του τραύματος απομακρύνονται.

Περιτονία: Η Fascia είναι επίπεδα, συμπαγή στρώματα συνδετικού ιστού τα οποία περιβάλλουν, συνδέουν και συγκρατούν όλους τους μύες, τους τένοντες και τις αρθρώσεις. Έτσι τα μεμονωμένα μέρη του σώματος συγκρατούνται μαζί σε ένα σύνολο. Εξαιτίας αυτής οι μύες διατηρούν  το σχήμα τους. Όμως η περιτονία δεν είναι απλά μια μεμβράνη που παθητικά συγκρατεί τις δομές του σώματος στη θέση τους. Αποτελεί κομμάτι της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων δομών και  επιπλέον, λειτουργεί ως ελαστικός αποσβεστήρας κραδασμών στις κινήσεις, έχει αποφασιστική λειτουργία στην άμυνα κατά των παθογόνων οργανισμών και αποτελεί τη βάση της διαδικασίας επούλωσης του ιστού μετά από τραυματισμό. Κύριο συστατικό της είναι το κολλαγόνο.

 

Μετωπιαίος Μυς

Ο μετωπιαίος μυς εκφύεται από δέρμα του φρυδιού και του μεσόφρυου και καταφύεται στο πρόσθιο χείλος της επικράνιας απονεύρωσης. Με την ενέργειά του ανασηκώνονται τα φρύδια και ρυτιδώνεται το δέρμα του μετώπου.

 

Κροταφίτης Μυς

Ο κροταφίτης μυς εκφύεται από την κροταφική χώρα και από την κροταφική περιτονία και καταφύεται στην κάτω γνάθο. Με την ενέργειά του προκαλείται κλείσιμο της κάτω γνάθου.

 

Μασητήρας Μυς

Ο μασητήρας μυς είναι ένας παχύς μυς με τετράπλευρο σχήμα που βρίσκεται στην έξω επιφάνεια της κάτω γνάθου. Εκφύεται από το ζυγωματικό τόξο και καταφύεται στην έξω επιφάνεια της κάτω γνάθου. Με την ενέργειά του, φέρνει προς τα πάνω την κάτω γνάθο και συμπλησιάζει τα δόντια μέχρι να έλθουν σε επαφή.

 

Βυκανητής Μυς

Ο βυκανητής μυς αποτελεί δεξιά και αριστερά το μυϊκό υπόστρωμα της κάθε παρειάς (μάγουλο) και καλύπτει το κενό μεταξύ άνω και κάτω γνάθου. Εκφύεται από την άνω και την κάτω γνάθο και οι μυϊκές του ίνες φέρονται προς την σύστοιχη γωνία του στόματος, όπου χιάζονται και φέρονται οι άνω ίνες στο κάτω χείλος και οι κάτω ίνες στο άνω χείλος. Ο βυκανητής μυς προωθεί το περιεχόμενο του προστομίου και το σάλιο στην κυρίως κοιλότητα του στόματος, συμβάλλει στην προώθηση του περιεχομένου του στόματος προς τον φάρυγγα και διώχνει προς τα έξω τον αέρα του στόματος, όπως στο φύσημα ή σάλπισμα.

 

Σφιγκτήρας Μυς του Βλεφάρου

Ο σφιγκτήρας μυς του βλεφάρου περιβάλλει την βλεφαρική σχισμή, κλείνει τα βλέφαρα και συμβάλλει στην απομάκρυνση των δακρύων. Σε παράλυσή του, η βλεφαρική σχισμή παραμένει μισάνοιχτη, κατάσταση που ονομάζεται λαγόφθαλμος. Ζυγωματικός Μυς

Ο ζυγωματικός μυς εκφύεται από το ζυγωματικό οστό και καταφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος. Με την ενέργειά του, φέρνει την γωνία του στόματος προς τα πάνω και έξω, όπως στο γέλιο.

 

Γελαστήριος Μυς

Ο γελαστήριος μυς εκφύεται από την παρωτιδομασητήρια περιτονία και καταφύεται στη σύστοιχη γωνία του στόματος. Με την ενέργειά του, φέρνει τη γωνία του στόματος προς τα έξω, όπως στο χαμόγελο.

 

Σφιγκτήρας – Διαστολέας του Στόματος

Γύρω από το στόμα υπάρχουν αρκετοί μυς. Με τη διάταξη και την κατάφυση των μυών γύρω από το στόμα, δημιουργούνται μυϊκές δέσμες που στο σύνολό τους αποτελούν τον σφικτήρα και τον διαστολέα του στόματος. Οι μυϊκές δέσμες του σφιγκτήρα του στόματος βρίσκονται κυκλικά γύρω από το στόμα και το κλείνουν, ενώ οι μυϊκές δέσμες του διαστολέα του στόματος βρίσκονται ακτινοειδώς και απομακρύνουν τα χείλη μεταξύ τους.

 

Καθελκτήρας Μυς του Κάτω Χείλους

Ο καθελκτήρας μυς του κάτω χείλους βρίσκεται στα πλάγια της γενειακής χώρας, κάτω από τη γωνία του στόματος και το κάτω χείλος. Με την ενέργειά του, φέρνει το κάτω χείλος προς τα κάτω, όπως στον τρόμο.

 

Καθελκτήρας Μυς της Γωνίας του Στόματος

Ο καθελκτήρας μυς της γωνίας του στόματος βρίσκεται στα πλάγια της γενειακής χώρας, κάτω από τη γωνία του στόματος. Με την ενέργειά του, φέρνει τη γωνία του στόματος προς τα κάτω, όπως στη λύπη.

 

 

 

Μυς του Τραχήλου

 

 

Ο λαιμός του ανθρώπου διακρίνεται στον τράχηλο, που βρίσκεται μπροστά και στον αυχένα, που βρίσκεται πίσω. Οι μυς του τραχήλου διακρίνονται σε πρόσθιους, πλάγιους, προσθιοπλάγιους και οπίσθιους ή παρασπονδυλικούς μύες.

 

Θυρεοϋοειδής Μυς

Ο θυρεοϋοειδής μυς εκφύεται από τον θυρεοειδή χόνδρο του λάρυγγα και καταφύεται στο υοειδές οστό. Με την ενέργειά του έλκει το υοειδές οστό προς τα κάτω.

 

Ωμοϋοειδής Μυς

Ο ωμοϋοειδής μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο υοειδές οστό. Με την ενέργεια του έλκει το υοειδές οστό προς τα κάτω και βοηθά τη ροή του αίματος μέσα στη σφαγίτιδα φλέβα.

 

Στερνοϋοειδής Μυς

Ο στερνοϋοειδής μυς εκφύεται από τη λαβή του στέρνου και την κλείδα και καταφύεται στο υοειδές οστό.

 

Στερνοκλειδομαστοειδής Μυς

Ο στερνοκλειδομαστοειδής μυς εκφύεται από το στέρνο και την κλείδα και καταφύεται στην μαστοειδή απόφυση. Με την ενέργειά του προκαλεί στροφή του προσώπου προς την αντίθετη πλευρά. Με την ενέργεια των δύο στερνοκλειδομαστοειδών μυών, δεξιά και αριστερά, προκαλείται έκταση της κεφαλής.

 

 

Σκαληνοί Μυς

Οι σκαληνοί μυς διακρίνονται σε πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο. Βρίσκονται στο πλάγιο τμήμα του τραχήλου και στα πλάγια της σπονδυλικής στήλης, αποτελώντας το έδαφος του υπερκλειδίου βόθρου.

 

 

 

 

Μυς του Κορμού

 

 

Οι μύες του κορμού διακρίνονται στους μυς του θώρακα και τους μυς της κοιλιάς. Οι μυς του θώρακα διακρίνονται σε αυτόχθονες, με σπουδαιότερους τους μεσοπλεύριους μυς και ετερόχθονες, με σπουδαιότερους τον μείζονα θωρακικό μυ και τον πρόσθιο οδοντωτό μυ. Οι μυς της κοιλιάς διακρίνονται σε πρόσθιους, πλάγιους και οπίσθιους.

 

 

Μεσοπλεύριοι Μύες

Οι μεσοπλεύριοι μυς καλύπτουν το κενό που υπάρχει ανάμεσα στις πλευρές. Με την ενέργειά τους βοηθούν στη θωρακική αναπνοή.

 

Μείζων Θωρακικός Μυς

Ο μείζων θωρακικός μυς είναι ένας ισχυρός μυς, που εκφύεται από την κλείδα, το στέρνο και τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυός και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του φέρνει το βραχίονα μπροστά και έλκει το βραχίονα προς τον κορμό ή το αντίθετο, δηλαδή έλκει τον κορμό προς τον βραχίονα, όπως στην αναρρίχηση.

 

Πρόσθιος Οδοντωτός Μυς

Ο πρόσθιος οδοντωτός μυς εκφύεται από τις οκτώ έως εννιά πρώτες πλευρές και καταφύεται στην ωμοπλάτη. Με την ενέργειά του έλκει την ωμοπλάτη μπροστά, έξω και πάνω, όπως κατά την ανύψωση του βραχίονα πάνω από την οριζόντια θέση. Επίσης καθηλώνει την ωμοπλάτη στο θωρακικό τοίχωμα, ενέργεια που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των μυών του βραχίονα.

 

 

Έξω Λοξός Μυς

Ο έξω λοξός κοιλιακός μυς καλύπτει εξωτερικά το πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα. Εκφύεται από τις έξι έως οκτώ κατώτερες πλευρές και καταφύεται στη λευκή γραμμή αποτελώντας τμήμα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός και τη λαγόνια ακρολοφία.

Ακρολοφία: προεξέχων σχηματισμός σε οστό, νεύρο κλπ.

 

Έσω Λοξός Μυς

Ο έσω λοξός κοιλιακός μυς εκφύεται από την οσφυονωτιαία περιτονία, τη λαγόνια ακρολοφία και τον βουβωνικό σύνδεσμο και καταφύεται στη λευκή γραμμή αποτελώντας τμήμα της θήκης του ορθού κοιλιακού μυός.

 

Ορθός Κοιλιακός Μυς

Κάθε ορθός κοιλιακός μυς βρίσκεται στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα παράλληλα και έξω από τη λευκή γραμμή. Ο ορθός κοιλιακός μυς εκφύεται από την ξιφοειδή απόφυση του στέρνου και καταφύεται στην ηβική σύμφυση. Επειδή ο μυς έχει μεγάλο μήκος, για να ισχυροποιηθεί παρουσιάζει τρεις με τέσσερις ενδιάμεσους τένοντες που λέγοντες τενόντιες εγγραφές.

 

Θήκη Του Ορθού Κοιλιακού Μυός – Λευκή Γραμμή

Οι πλάγιοι μυς της κοιλιάς στο πρόσθιο τμήμα τους μεταβαίνουν σε αποπλατυσμένους τένοντες, που ονομάζονται απονευρώσεις. Οι απονευρώσεις αυτές φέρονται προς τη μέση γραμμή σχηματίζοντας τη θήκη του ορθού κοιλιακού μυός. Στη συνέχεια διαπλέκονται με τις απονευρώσεις των αντίθετων κοιλιακών μυών σχηματίζοντας την λευκή γραμμή.

 

Ομφαλός

Ο ομφαλός είναι μια δερματική ουλή που δημιουργείται μετά την απόφραξη της ομφαλικής οπής από την οποία στο έμβρυο περνά η ομφαλίδα.

Οι μεσοπλεύριοι μυς αποτελούν τους κύριους μυς της θωρακικής αναπνοής που με την σύσπασή τους προκαλούν συμπλησίαση ή απομάκρυνση των πλευρών. Κατά την εισπνοή οι μεσοπλεύριοι μυς φέρνουν τις πλευρές προς τα πάνω και κατά την εκπνοή προς τα κάτω, προκαλώντας αυξομείωση του μεγέθους του θώρακα κατά την αναπνοή.

 

Ιδίως Θωρακικοί Μύες

 

 

Οι κινήσεις του θώρακα κατά την αναπνοή, που οφείλονται στην λειτουργία των αναπνευστικών μυών, πραγματοποιούνται κυρίως στο σημείο που οι πλευρές ενώνονται με τους θωρακικούς σπονδύλους. Στις αρθρώσεις αυτές κατά την αναπνοή γίνονται κινήσεις των πλευρών και του στέρνου και αυξομειώνεται ανάλογα το μέγεθος του θώρακα. Έτσι, κατά την εισπνοή, οι διαστάσεις του θώρακα αυξάνουν αφ’ ενός μεν με την κίνηση των πλευρών και του στέρνου προς τα πάνω, οπότε το στέρνο απομακρύνεται από τη σπονδυλική στήλη, αφ’ εταίρου δε με την κίνηση των πλευρών προς τα έξω. Τα αντίθετα συμβαίνουν κατά την εκπνοή.

 

Μύες της Αναπνοής

 

 

Οι πλάγιοι κοιλιακοί μυς προκαλούν πλάγια κάμψη και στροφή του κορμού και ο ορθός κοιλιακός μυς προκαλεί κάμψη του κορμού. Οι πρόσθιοι και οι πλάγιοι κοιλιακοί μυς υποβοηθούν την διαφραγματική αναπνοή και την στήριξη των σπλάχνων της κοιλιάς. Η σύσπαση όλων των κοιλιακών μυών ταυτόχρονα προκαλεί αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως κατά την αφόδευση ή τον τοκετό. Η λευκή γραμμή συνδέεται με τις τενόντιες εγγραφές κάθε ορθού κοιλιακού μυός, εμποδίζοντας τους δύο ορθούς κοιλιακούς μυς να απομακρυνθούν μεταξύ τους. Τόσο η λευκή γραμμή όσο και ο ομφαλός αποτελούν ευένδοτα (=μαλακά, εύκολα υποχωρητικά) σημεία του κοιλιακού τοιχώματος, σημεία δηλαδή όπου μπορεί να δημιουργηθεί κήλη.

 

 

 

Μυς της Ράχης

 

 

Οι μυς της ράχης βρίσκονται σε τρεις στιβάδες: την επιπολής στιβάδα ή ωμορραχιαίους μυς, οι οποίοι συμβάλλουν στην κινητικότητα της ωμικής ζώνης, την μέση στιβάδα ή πλευρορραχιαίους μυς, οι οποίοι συμβάλλουν στην θωρακική αναπνοή και συμμετέχουν στην κινητικότητα του θώρακα και την εν τω βάθει στιβάδα ή κυρίως ραχιαίους μυς, οι οποίοι συμβάλλουν στη διατήρηση της όρθιας στάσης και στη διατήρηση των φυσιολογικών κυρτωμάτων της σπονδυλικής στήλης.

 

 

Τραπεζοειδής Μυς

Κάθε τραπεζοειδής μυς έχει σχήμα τριγώνου και καταλαμβάνει το πάνω μισό της ράχης. Συνολικά και οι δύο μυς μαζί έχουν σχήμα τραπεζίου, από όπου πήρε το όνομά του και ο μυς. Κάθε τραπεζοειδής μυς εκφύεται από το ινιακό οστό και από τους αυχενικούς και τους θωρακικούς σπονδύλους και καταφύεται στην κλείδα και στην ωμοπλάτη. Με την ενέργειά του φέρνει τον ώμο προς τα πίσω και την ωμοπλάτη προς την σπονδυλική στήλη.

 

 

Πλατύς Ραχιαίος Μυς

Κάθε πλατύς ραχιαίος μυς έχει τριγωνικό σχήμα και καταλαμβάνει το κάτω μισό της ράχης και τα πλάγια του θωρακικού τοιχώματος. Κάθε πλατύς ραχιαίος μυς εκφύεται από την λαγόνια ακρολοφία, τους έξι κατώτερους θωρακικούς σπονδύλους, τις έξι κατώτερες πλευρές, τους οσφυϊκούς σπονδύλους και το ιερό οστό και καταφύεται στην ωμοπλάτη και το βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του προκαλεί έκταση, απαγωγή και έσω στροφή του βραχίονα και συγκρατεί την ωμοπλάτη στον κορμό.

 

 

 

 

Μυς του Άνω Άκρου – Πρόσθια Επιφάνεια

 

 

Δελτοειδής Μυς

Ο δελτοειδής μυς καλύπτει τη διάρθρωση του ώμου και το άνω τεταρτημόριο του βραχιόνιου οστού. Εκφύεται από την κλείδα, το ακρώμιο και την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του απάγει τον βραχίονα μέχρι την οριζόντια θέση, προκαλεί κάμψη και έσω στροφή, καθώς και έκταση και έξω στροφή του βραχίονα.

 

 

Υπακάνθιος Μυς

Ο υπακάνθιος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχίονα. Με την ενέργειά του προκαλεί έξω στροφή του βραχίονα.

 

 

 

Μείζων Στρογγύλος Μυς

Ο μείζων στρογγύλος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχίονα. Με την ενέργειά του προκαλεί έσω στροφή και προσαγωγή του βραχίονα.

 

 

 

Τρικέφαλος Βραχιόνιος Μυς

Ο τρικέφαλος μυς εμφανίζει τρεις κεφαλές, τη μακρά που εκφύεται από την ωμοπλάτη, την έξω και την έσω που εκφύονται από το βραχιόνιο οστό. Οι κεφαλές ενώνονται και ο τρικέφαλος μυς καταφύεται στο ωλέκρανο. Με την ενέργειά του εκτείνει τον πήχη.

 

 

 

 

Αγκωνιαίος Μυς

Ο αγκωνιαίος μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην ωλένη. Με την ενέργειά του συμβάλλει μερικώς στην έκταση του πήχη.

 

Ωλένιος Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο ωλένιος καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, την βραχιόνια κεφαλή από το βραχιόνιο οστό και την ωλένια κεφαλή από το ωλέκρανο και την ωλένη και καταφύεται στα οστά του καρπού. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως προσάγει προς τα έσω το χέρι.

 

Ωλένιος Εκτείνων τον Καρπό Μυς

Ο ωλένιος εκτείνων τον καρπό μυς εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση, από την περιτονία του πήχη και το μεσομύιο διάφραγμα και καταφύεται στη βάση του πέμπτου μετακάρπιου. Με την ενέργειά του εκτείνει και προσάγει προς τα έσω τον καρπό και το χέρι.

 

Κοινός Εκτείνων τους Δακτύλους Μυς

Ο κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση και από την περιτονία του πήχη και καταφύεται στους τέσσερις τελευταίους δακτύλους. Με την ενέργειά του εκτείνει τους τέσσερις τελευταίους δακτύλους και συμβάλλει στην έκταση και την ωλένια προσαγωγή του χεριού.

 

Yποπλάτιος Μυς

Ο υποπλάτιος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του προκαλεί έσω στροφή του βραχίονα και σταθεροποιεί την άρθρωση του ώμου.

 

 

 

Δικέφαλος Μυς

Ο δικέφαλος μυς εκφύεται με δύο εκφυτικές κεφαλές, την μακρά και την βραχεία από την ωμοπλάτη και καταφύεται στον πήχη. Με την ενέργειά του κάμπτει ισχυρά τον πήχη προς τον βραχίονα και συγχρόνως τον υπτιάζει.

 

 

Κορακοβραχιόνιος Μυς

Ο κορακοβραχιόνιος εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του κάμπτει και προσάγει ελαφρά το βραχίονα.

 

 

 

Βραχιόνιος Μυς

Ο βραχιόνιος μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην ωλένη. Με τη ενέργειά του κάμπτει τον πήχη.

 

 

Βραχιονοκερκιδικός Μυς

Ο βραχιονοκερκιδικός μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην κερκίδα. Με την ενέργειά του κάμπτει τον πήχη και υποβοηθεί στον πρηνισμό του πήχη.

 

 

Κερκιδικός Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και την περιτονία του πήχη και καταφύεται στη βάση του δεύτερου και τρίτου μετακάρπιου. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως απάγει το χέρι.

 

Μακρός Παλαμικός Μυς

Ο μακρός παλαμικός μυς εκφύεται από την παρατροχίλια απόφυση και την περιτονία του πήχη και καταφύεται στην παλαμιαία απονεύρωση του χεριού. Με την ενέργειά του τείνει την παλαμιαία απονεύρωση και κάμπτει το χέρι.

 

Ωλένιος Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο ωλένιος καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, τη βραχιόνια από την παρατροχίλια απόφυση και την ωλένια από την ωλένη και καταφύεται στα οστά του καρπού. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως προσάγει το χέρι.

 

Επιπολής Καμπτήρας των Δακτύλων Μυς

Ο επιπολής καμπτήρας των δακτύλων μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, την βραχιονωλένια κεφαλή από την παρατροχίλια απόφυση και την ωλένη και την κερκιδική κεφαλή από την κερκίδα και καταφύεται στις φάλαγγες των δακτύλων. Με την ενέργειά του κάμπτει τη μέση φάλαγγα των τεσσάρων τελευταίων δακτύλων.

 

 

 

 

Μυς του Άνω Άκρου – Οπίσθια Επιφάνεια

 

 

Δελτοειδής Μυς

Ο δελτοειδής μυς καλύπτει την διάρθρωση του ώμου και το άνω τεταρτημόριο του βραχιόνιου οστού. Εκφύεται από την κλείδα, το ακρώμιο και την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του απάγει τον βραχίονα μέχρι την οριζόντια θέση, προκαλεί κάμψη και έσω στροφή καθώς και έκταση και έξω στροφή του βραχίονα.

 

Υπακάνθιος Μυς

Ο υπακάνθιος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχίονα. Με την ενέργειά του προκαλεί έξω στροφή του βραχίονα.

 

Μείζων Στρογγύλος Μυς

Ο μείζων στρογγύλος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχίονα. Με την ενέργειά του προκαλεί έσω στροφή και προσαγωγή του βραχίονα.

 

Τρικέφαλος Βραχιόνιος Μυς

Ο τρικέφαλος μυς εμφανίζει τρεις κεφαλές, την μακρά που εκφύεται από την ωμοπλάτη, την έξω και την έσω που εκφύονται από το βραχιόνιο οστό. Οι κεφαλές ενώνονται και ο τρικέφαλος μυς καταφύεται στο ωλέκρανο. Με την ενέργειά του εκτείνει τον πήχη.

 

Αγκωνιαίος Μυς

Ο αγκωνιαίος μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην ωλένη. Με την ενέργειά του συμβάλλει μερικώς στην έκταση του πήχη.

 

Ωλένιος Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο ωλένιος καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, την βραχιόνια κεφαλή από το βραχιόνιο οστό και την ωλένια κεφαλή από το ωλέκρανο και την ωλένη και καταφύεται στα οστά του καρπού. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως προσάγει προς τα έσω το χέρι.

 

Ωλένιος Εκτείνων τον Καρπό Μυς

Ο ωλένιος εκτείνων τον καρπό μυς εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση, από την περιτονία του πήχη και το μεσομύιο διάφραγμα και καταφύεται στη βάση του πέμπτου μετακάρπιου. Με την ενέργειά του εκτείνει και προσάγει προς τα έσω τον καρπό και το χέρι.

 

Κοινός Εκτείνων τους Δακτύλους Μυς

Ο κοινός εκτείνων τους δακτύλους μυς εκφύεται από την παρακονδύλια απόφυση και από την περιτονία του πήχη και καταφύεται στους τέσσερις τελευταίους δακτύλους. Με την ενέργειά του εκτείνει τους τέσσερις τελευταίους δακτύλους και συμβάλλει στην έκταση και την ωλένια προσαγωγή του χεριού.

 

Yποπλάτιος Μυς

Ο υποπλάτιος μυς εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του προκαλεί έσω στροφή του βραχίονα και σταθεροποιεί την άρθρωση του ώμου.

 

Δικέφαλος Μυς

Ο δικέφαλος μυς εκφύεται με δύο εκφυτικές κεφαλές, την μακρά και την βραχεία από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο πήχη. Με την ενέργειά του κάμπτει ισχυρά τον πήχη προς το βραχίονα και συγχρόνως τον υπτιάζει.

 

Κορακοβραχιόνιος Μυς

Ο κορακοβραχιόνιος εκφύεται από την ωμοπλάτη και καταφύεται στο βραχιόνιο οστό. Με την ενέργειά του κάμπτει και προσάγει ελαφρά το βραχίονα.

 

Βραχιόνιος Μυς

Ο βραχιόνιος μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην ωλένη. Με την ενέργειά του κάμπτει τον πήχη.

 

Βραχιονοκερκιδικός Μυς

Ο βραχιονοκερκιδικός μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και καταφύεται στην κερκίδα. Με την ενέργειά του κάμπτει τον πήχη και υποβοηθεί στον πρηνισμό του πήχη.

 

Κερκιδικός Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο κερκιδικός καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται από το βραχιόνιο οστό και την περιτονία του πήχη και καταφύεται στη βάση του δεύτερου και τρίτου μετακάρπιου. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως απάγει το χέρι.

 

Μακρός Παλαμικός Μυς

Ο μακρός παλαμικός μυς εκφύεται από την παρατροχίλια απόφυση και την περιτονία του πήχη και καταφύεται στην παλαμιαία απονεύρωση του χεριού. Με την ενέργειά του τείνει την παλαμιαία απονεύρωση και κάμπτει το χέρι.

 

Ωλένιος Καμπτήρας του Καρπού Μυς

Ο ωλένιος καμπτήρας του καρπού μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, την βραχιόνια από την παρατροχίλια απόφυση και την ωλένια από την ωλένη και καταφύεται στα οστά του καρπού. Με την ενέργειά του κάμπτει και συγχρόνως προσάγει το χέρι.

 

Επιπολής Καμπτήρας των Δακτύλων Μυς

Ο επιπολής καμπτήρας των δακτύλων μυς εκφύεται με δύο κεφαλές, την βραχιονωλένια κεφαλή από την παρατροχίλια απόφυση και την ωλένη και την κερκιδική κεφαλή από την κερκίδα και καταφύεται στις φάλαγγες των δακτύλων. Με την ενέργειά του κάμπτει τη μέση φάλαγγα των τεσσάρων τελευταίων δακτύλων.

 

 

 

 

Μυς του Κάτω Άκρου – Πρόσθια Επιφάνεια

 

 

Οι μύες των κάτω άκρων διακρίνονται στους μύες της πυέλου, του μηρού, κνήμης και του ποδιού.

 

Λαγονοψοΐτης Μυς

Ο λαγονοψοΐτης μυς αποτελείται από δύο μυς, το μεγάλο ψοΐτη και τον λαγόνιο μυ, οι οποίοι συνενώνονται σε έναν. Ο μείζων ψοΐτης μυς εκφύεται από τον 12ο θωρακικό και τους πέντε οσφυϊκούς σπονδύλους και καταφύεται στο μηριαίο οστό. Ο λαγόνιος μυς εκφύεται από τη λαγόνια ακρολοφία, το λαγόνιο βόθρο και τον οσφυολαγόνιο σύνδεσμο και καταφύεται επίσης στο μηριαίο οστό. Με την ενέργειά του κάμπτει και στρέφει συγχρόνως ελαφρά προς τα έξω τον μηρό προς την πύελο, κατά την ορθοστασία στρέφει την πύελο προς τα μπροστά και κάτω, ενώ κατά την βάδιση γίνεται η εναλλάξ κίνηση των μηρών προς τα μπροστά.

 

Λαγόνιος Μυς

Ο λαγόνιος μυς αποτελεί έναν από τους δύο μυς του λαγονοψοΐτη.

 

 

Τείνων την Πλατεία Περιτονία Μυς

Ο τείνων την πλατεία περιτονία μυς εκφύεται από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και την λαγόνια ακρολοφία και καταφύεται στον έξω κόνδυλο της κνήμης και στην επιγονατίδα. Με την ενέργειά του εκτείνει την λαγονοκνημιαία ταινία και συμβάλλει στην διατήρηση του γόνατος σε έκταση.

 

 

Ραπτικός Μυς

Ο ραπτικός μυς εκφύεται από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και καταφύεται στην κνημιαία περιτονία. Με την ενέργειά του κάμπτει, προσάγει και στρέφει προς τα έξω τον μηρό και συγχρόνως κάμπτει και στρέφει προς τα έσω την κνήμη.

 

Κτενίτης Μυς

Ο κτενίτης μυς εκφύεται από το ηβικό οστό και καταφύεται στο μηριαίο οστό. Με την ενέργειά του κάμπτει και προσάγει το μηρό.

 

Μακρός Προσαγωγός Μυς

Ο μακρός προσαγωγός μυς εκφύεται από το ηβικό οστό και καταφύεται στην τραχεία γραμμή. Με την ενέργειά του προσάγει και στρέφει προς τα έξω το μηρό.

 

Ισχνός Μυς

Ο ισχνός μυς εκφύεται από το ηβικό και το ισχιακό οστό και καταφύεται στην έσω επιφάνεια της κνήμης. Με την ενέργειά του προσάγει το μηρό και συμβάλει στην κάμψη της κνήμης και την στροφή της προς τα έσω.

 

 

Ορθός Μηριαίος Μυς

Ο ορθός μηριαίος μυς εκφύεται με δύο ισχυρές κεφαλές, την ευθεία από την πρόσθια άνω λαγόνια άκανθα και την ανεστραμμένη από το λαγόνιο οστό και καταφύεται στην επιγονατίδα και στο κνημιαίο κύρτωμα.

 

Έξω Πλατύς Μυς

Ο έξω πλατύς μυς εκφύεται από την μεσοτροχαντήρια γραμμή, την βάση του μεγάλου τροχαντήρα, το έξω κράσπεδο της τραχείας γραμμής και το έξω μεσομυϊκό διάφραγμα και καταφύεται στην επιγονατίδα.

 

Έσω Πλατύς Μυς

Ο έσω πλατύς μυς εκφύεται από το μηριαίο οστό και καταφύεται στην επιγονατίδα.

 

Μέσος Πλατύς Μυς

Ο μέσος πλατύς μυς εκφύεται από την πρόσθια και έξω επιφάνεια του μηριαίου οστού και καταφύεται στην επιγονατίδα.

 

Τετρακέφαλος Μυς

Ο τετρακέφαλος μυς αποτελείται από τέσσερις μυς, τον ορθό μηριαίο, τον έξω πλατύ, έσω πλατύ και μέσο πλατύ μυ. Με την ενέργειά του, ο τετρακέφαλος, εκτείνει την κνήμη, σταθεροποιεί την διάρθρωση του γόνατος και αποτελεί ισχυρό καμπτήρα του μηρού.

 

 

 

Πρόσθιος Κνημιαίος Μυς

O πρόσθιος κνημιαίος μυς εκφύεται από το άνω ημιμόριο της έξω επιφάνειας της κνήμης και καταφύεται στα οστά του ταρσού και στη βάση του πρώτου μεταταρσίου. Με την ενέργειά του εκτείνει το πόδι και συγχρόνως το υπτιάζει και συμβάλλει στη συγκράτηση της ποδικής καμάρας.

 

 

Μακρός Εκτείνων τους Δακτύλους Μυς

O μακρός εκτείνων τους δακτύλους μυς εκφύεται από την περόνη, τον έξω κνημιαίο κόνδυλο, το μεσόστεο υμένα και το πρόσθιο περονιαίο μεσομυϊκό διάφραγμα και καταφύεται στη ραχιαία επιφάνεια της βάσης της μέσης φάλαγγας και στη βάση της ονυχοφόρας φάλαγγας κάθε δακτύλου. Με την ενέργειά του εκτείνει τους τέσσερις τελευταίους δακτύλους και γενικά το πόδι.

 

 

Μακρός Περονιαίος Μυς

Ο μακρός περονιαίος μυς εκφύεται από την κνήμη και την περόνη και καταφύεται στη βάση του πρώτου μετατάρσιου και στο πρώτο σφηνοειδές. Με την ενέργειά του κάμπτει πελματιαίως το πόδι και συγχρόνως το πρηνίζει. Το σημαντικότερο όμως είναι η συγκράτηση της ποδικής καμάρας σε εγκάρσια φορά.

 

 

Βραχύς Περονιαίος Μυς

Ο βραχύς περονιαίος μυς εκφύεται από την περόνη και καταφύεται στο πέμπτο μετατάρσιο. Με την ενέργειά του κάμπτει πελματιαίως το πόδι και συγχρόνως το πρηνίζει.

 

 

 

 

Μυς του Κάτω Άκρου – Οπίσθια Επιφάνεια

 

 

Μεγάλος Γλουτιαίος Μυς

Ο μεγάλος γλουτιαίος μυς εκφύεται από το λαγόνιο οστό, το ιερό οστό, τον κόκκυγα, τον μεγάλο ισχιοιερό σύνδεσμο, την απονεύρωση του ιερονωτιαίου μυ και την περιτονία του μέσου γλουτιαίου μυ και καταφύεται στην λαγονοκνημιαία ταινία και στο μηριαίο οστό. Με την ενέργειά του εκτείνει και στρέφει προς τα έξω το μηρό, συμβάλλει στην καθήλωση της διάρθρωσης του γόνατος και εκτείνει τον κορμό όταν ο μηρός είναι ακίνητος.

 

 

Δικέφαλος Μηριαίος Μυς

Ο δικέφαλος μηριαίος μυς εκφύεται με δύο εκφυτικές κεφαλές, την μακρά από το ισχιακό κύρτωμα και τον ισχιοϊερό σύνδεσμο και την βραχεία από την τραχεία γραμμή, την έξω υπερκονδύλια γραμμή και το έξω μεσομύϊο διάφραγμα. Με την ενέργειά του κάμπτει και στρέφει προς τα έξω την κνήμη και εκτείνει τον μηρό.

 

Ημιτενοντώδης Μυς

Ο ημιτενοντώδης μυς εκφύεται από το ισχιακό κύρτωμα και καταφύεται στο έσω χείλος του κνημιαίου κυρτώματος και στην κνημιαία περιτονία. Με την ενέργειά του κάμπτει και στρέφει προς τα έσω την κνήμη και συμβάλλει στην έκταση του μηρού.

 

Ημιυμενώδης Μυς

Ο ημιυμενώδης μυς εκφύεται από το ισχιακό κύρτωμα και καταφύεται στην κνήμη. Με την ενέργειά του κάμπτει και στρέφει προς τα έσω την κνήμη, εκτείνει το μηρό και έλκει το οπίσθιο τοίχωμα του θυλάκου της διάρθρωσης του γόνατος.

 

 

Ισχιοκνημιαίοι = οπίσθιοι μηριαίοι = δικέφαλος μηριαίος, ημιμεμβρανώδης, ημιτενοντώδης

 

Δικέφαλος Γαστροκνήμιος Μυς

Ο δικέφαλος γαστροκνήμιος μυς εκφύεται με δύο ισχυρές κεφαλές, την έξω και την έσω. Η έξω κεφαλή εκφύεται από τον έξω μηριαίο κόνδυλο και η έσω κεφαλή από την ιγνυακή επιφάνεια του μηριαίου οστού και τον έσω μηριαίο κόνδυλο και καταφύεται μετά την συνένωση με τον υποκνημίδιο μυ και τον σχηματισμό του ισχυρότερου τένοντα του ανθρώπου, τον αχίλλειο τένοντα, στο κάτω ημιμόριο της οπίσθιας επιφάνειας της πτέρνας. Με την ενέργειά του κάμπτει την κνήμη και μαζί με τους άλλους μυς, κάμπτει πελματιαίως το πόδι.

 

Μακρός Πελματικός Μυς

Ο μακρός πελματικός μυς εκφύεται από το θύλακα της διάρθρωσης του γόνατος και από το έξω χείλος του μηριαίου οστού και καταφύεται στον αχίλλειο τένοντα. Με την ενέργειά του κάμπτει πελματιαίως το πόδι.

 

 

Υποκνημίδιος Μυς

Ο υποκνημίδιος μυς εκφύεται με δύο εκφύσεις, την κνημιαία από την κνήμη και την περονιαία από την περόνη και καταφύεται στην πτέρνα μετά το σχηματισμό του αχίλλειου τένοντα. Με την ενέργειά του κάμπτει ισχυρά πελματιαίως το πόδι.

 

 

 

Λαγονοκνημιαία Ταινία

Η λαγονοκνημιαία ταινία αποτελεί την έξω μοίρα της μηριαίας περιτονίας και είναι αρκετά παχιά και προσφύεται προς τα άνω στην περιτονία του μέσου γλουτιαίου μυ και προς τα κάτω καταφύεται στον έξω κόνδυλο της κνήμης και στο έξω χείλος της επιγονατίδας.

 

 

Η επιγονατίδα, όπως αναφέρθηκε, βρίσκεται μέσα στον τένοντα του τετρακεφάλου.