Γράψτε 10 ασκήσεις της επιλογής σας σαν βάση και πάνω σε αυτές 10 προασκήσεις και 10 ασκήσεις δυσκολότερης εκτέλεσης από τις βασικές.