1. Να περιγράψετε γραπτώς ή να γυρίσετε σε βίντεο μία άρτια προπονητική μονάδα, που αφορά παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και μία 11-15 ετών.
  2. Γυρίστε σε βίντεο μία προπόνηση 60 λεπτών, πλήρη, όπως ακριβώς θα την διδάσκατε μπροστά σε μαθητές ως επαγγελματίας.
  3. Σχεδιάστε γραπτώς το ασκησιολόγιο μίας εβδομάδας, για τον εαυτό σας ή έναν συγκεκριμένο τύπο μαθητή (επιλέξτε και προκαθορίστε: φύλο, ηλικία, ύψος, βάρος, τραυματισμούς, ειδική κατηγορία ασκούμενου, επίπεδο φυσικής κατάστασης, στόχους και ό,τι άλλο κρίνετε απαραίτητο για την σωστή δομή μικρόκυκλου, μεσόκυκλου, μακρόκυκλου). Περιγράψτε προφορικά ή γραπτά την βασική τεχνική για κάθε μία από τις ασκήσεις, που επιλέξατε και αναφέρετε με ποιο σκεπτικό έχετε επιλέξει τις επαναλήψεις και τα σετ.

Πρόταση: Σε τι είδους προπόνηση θέλετε να εστιάσετε στην καριέρα σας? Γενική, ειδική, αγωνιστική? Σε ποια ομάδα ατόμων (π.χ. παιδιά, ενήλικες, τρίτη ηλικία, εγκύους κλπ.) θέλετε να απευθυνθείτε? Τι πρόγραμμα θα βγάζατε για αυτήν την ομάδα ατόμων?