Α. Κάντε μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο και περιγράψτε συντόμως αλλά επαρκώς την
διαλειμματική προπόνηση υψηλής έντασης (ΗΙΙΤ – high intensity interval training) και τις
προπονητικές προσαρμογές που προκαλεί. Για ποιου επιπέδου ασκούμενους είναι κατάλληλη αυτή
η προπόνηση κατά την κρίση σας? Αιτιολογήστε.
Β. Ανατρέξτε στο παράρτημα και ενημερωθείτε για μία πολύ κοινή πάθηση, την σπονδυλολίσθηση.
Περιγράψτε συνοπτικά. Ποιες άλλες παθήσεις που αναφέρονται εκεί θεωρείτε πιθανό να
συναντάτε συχνά στην καριέρα σας?