Α. Να καταγράψετε σε λίστα όσα περισσότερα είδη push-up, pull-up και squat μπορείτε. Ποια από αυτά είναι κατάλληλα για κάθε κατηγορία ασκουμένου (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

Β. Να γίνει αναζήτηση στο διαδίκτυο των παρακάτω ασκήσεων και ανάλυση της τεχνικής εκτέλεσης, των μυϊκών ομάδων που πρωταγωνιστούν και του είδους της άσκησης (σύγκεντρη, έκκεντρη, ισομετρική). Κατά την κρίση σας, σε ποιο επίπεδο ασκουμένου αρμόζουν οι παρακάτω ασκήσεις (αρχάριο, μεσαίο, προχωρημένο, αθλητή)?

 1. press handstand
 2. back lever hold
 3. front lever hold
 4. hanging dragon flags
 5. human flag hold
 6. pistol squats
 7. wall handstand push ups
 8. muscle ups
 9. V-sit hold
 10. quad extensions
 11. straddle planche hold
 12. inverted-L pull-up (or straight body)